Co można znaleźć w staropolskich księgach sądowych?

Z całą pewnością dokumentacja, która powstała w związku z działalnością sądów ziemskich i grodzkich, jest jednym z najważniejszych, a zarazem najsłabiej poznanych źródeł do historii I Rzeczypospolitej, a szczególnie konkretnych jej Ziem i Powiatów. Można tam znaleźć m. in. takie rzeczy, jak: a) umowy sprzedaży, darowizny, zastawy, zapisy, pokwitowania, dożywocia et c., będące doskonałym źródłem […]

Zaskakujące dokumenty o Godlewskich, czyli indeksacyjne prezenty

Podczas indexacji xięgi nurskiej grodzkiej wieczystej sygnatura 41, będąc w roku Pańskim 1779. trafiłem na karcie 150. na słowa, które wzbudziły we mnie zachwyt. Oto one (przetłumaczone z łaciny na język polski) : “Wielmożny Franciszek Gozdawa Godlewski komornik ziemski nurski dóbr Godlewo Cechny i [Godlewo] Olszewo dziedzic, niegdy Wielmożnych Wojciecha Godlewskiego burgrabiego grodzkiego ostrowskiego i […]