Indeksacja ksiąg sądowych (grodzkich i ziemskich oraz notarialnych) ma na celu stworzenie praktycznego narzędzia, dzięki któremu każdy użytkownik ma szansę na radykalne skrócenie czasu swoich poszukiwań.

Indeksacji zostaną poddane między innymi księgi: ostrołęckie, nurskie, drohickie, brańskie dostępne w ramach projektu digitalizacji realizowanego przez AGAD, a także pochodzące z innych źródeł.

Indeksacja będzie prowadzona dwuetapowo:

– indeksacja właściwa

– weryfikacja i unifikacja wpisanych treści

Gotowe indeksy zostaną wprowadzone do wyszukiwarki indeksów ksiąg sądowych i udostępnione w sieci pod adresem indeksy.projektpodlasie.pl

Wspomniana wyszukiwarka pozwala na wyszukiwanie: nazwiska, nazwy miejscowości, nazwiska + nazwy miejscowości.

DO INDEKSACJI NIE TRZEBA ZNAĆ ŁACINY!

Poradnik wideo

Poradnik tekstowy

Przykładowe rodzaje wpisów

Liczebniki łacińskie

Wzór do indeksacji ksiąg sądowych (plik w arkuszu kalkulacyjnym)


WSZELKIE DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ PISZĄC NA ADRES:

INDEKSACJA@PROJEKTPODLASIE.PL