Poniżej znajduje się (wciąż uzupełniany) katalog staropolskich ksiąg sądowych, które przetrwały do naszych czasów.

We have started cataloging preserved land and earth books from the territory of the Poland XV-XVII. This is a great source of genealogical knowledge among others for those of us who, after entering the 18th century, “got stuck” from the lack of metric sources… The catalog is still being expanded and updated.

Księgi grodzkie i ziemskie bielskie (Bielsk)

Księgi grodzkie i ziemskie brańskie (Brańsk)

Księgi grodzkie i ziemskie drohickie (Drohiczyn)

Księgi grodzkie i ziemskie grodzieńskie (Grodno)

Księgi grodzkie i ziemskie makowskie (Maków Mazowiecki)

Księgi grodzkie mielnickie (Mielnik)

Księgi grodzkie i ziemskie nurskie (Nur)

Księgi grodzkie i ziemskie ostrołęckie (Ostrołęka)

Księgi grodzkie i ziemskie ostrowskie (Ostrów [Mazowiecka])

Księgi ziemskie przasnyskie (Przasnysz)

Księgi grodzkie i ziemskie różańskie (Różan)

Księgi ziemskie suraskie (Suraż)

Księgi grodzkie i ziemskie zabłudowskie (Zabłudów)


Księgi grodzkie i ziemskie z terenów wchodzących w skład I Rzeczypospolitej są przechowywane między innymi w poniższych archiwach.

Land and earth books from areas included in the 1st Republic are stored in the following archives.

AGAD (Warszawa) – Archiwum Główne Akt Dawnych
http://agad.gov.pl/

RGDA (Moskwa) – Russian State Archive of Early Acts
http://rgada.info/

GAJO (Jarosław) – State Archive of the Jarosławski Region
https://www.yararchive.ru/

NIAB (Mińsk) – National Historical Archives of Belarus
http://niab.by/newsite/en

AP LUBLIN – Archiwum Państwowe w Lublinie
http://lublin.ap.gov.pl/

AP BIAŁYSTOK – Archiwum Państwowe w Białymstoku
http://bialystok.ap.gov.pl/


sąd ziemski