L. P.ZESPÓŁNAZWASYGNATURAZAKRES LATŹRÓDŁO
1fond 1789suraskie ziemskie1.11623Mińsk
2fond 1789suraskie ziemskie1.21631Mińsk
3fond 1708suraskie ziemskie1.31636-1643Mińsk
4fond 1708suraskie ziemskie1.41646-1671Mińsk
5fond 1708suraskie ziemskie1.51694-1698Mińsk