L. P.ZESPÓŁNAZWASYGNATURAZAKRES LATŹRÓDŁO
1fond 1716Zabłudowskie grodzkie1.11717-1747Mińsk